THE FIRST GENERATION OF SMP IT INSAN CENDEKIA KLATEN
Belajar Bahasa Inggris bersama Native Speaker
SMPIT Insan Cendekia Klaten

Kurikulum

Kurikulum SMPIT Insan Cendekia Klaten

Kurikulum SMPIT Insan Cendekia Klaten merupakan perpaduan antara kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ( KTSP ) dengan kurikulum Jaringan Sekolah Islam Terpadu ( JSIT ) yang disusun oleh Pengurus Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Pusat Jakarta. 
Back To Top