Kurikulum

Kurikulum SMPIT Insan Cendekia Klaten

Kurikulum SMPIT Insan Cendekia Klaten merupakan perpaduan antara kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ( KTSP ) dengan kurikulum Jaringan Sekolah Islam Terpadu ( JSIT ) yang disusun oleh Pengurus Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Pusat Jakarta. 

Back To Top